Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Vrijdag 1 september 2017

Vrije dagen van het eerste trimester:

Woensdag 27 september 2017 (pedagogische studiedag)

Maandag 13 november 2017 (lokale verlofdag)
Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 05 november 2017

Kerstvakantie:

Van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 07 januari 2018

Vrije dagen van het tweede trimester:

Woensdag 24 januari 2018 ( pedagogische studiedag )
Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018

Paasvakantie:

Van maandag 02 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018

Vrije dagen van het derde trimester:

Maandag 30 april 2018 (lokale verlofdag)
Dinsdag 01 mei 2018 (Dag van de arbeid)
Woensdag 09 mei 2018 (pedagogische studiedag), donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaart) en vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)

Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

De zomervakantie vangt aan op zondag 01 juli 2018.