Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Maandag 3 september 2018

Vrije dagen van het eerste trimester:

Vrijdag 28 september 2018 (lokale verlofdag)

Woensdag 3 oktober 2018 (pedagogische studiedag)

Woensdag 14 november 2018 (pedagogische studiedag: deze dag is optioneel, kan nog veranderen)

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2018 tot en met zondag 04 november 2018

Kerstvakantie:

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

Vrije dagen van het tweede trimester:

Maandag 28 januari 2019 (lokale verlofdag)

Woensdag 13 februari 2019 (pedagogische studiedag)

Krokusvakantie: van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019

Paasvakantie:

Van maandag 8 april 2018 tot en met maandag 22 april 2019

Vrije dagen van het derde trimester:

Woensdag 1 mei 2019 (Dag van de arbeid)

Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)

Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)

De zomervakantie vangt aan op maandag 1 juli 2019