Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Donderdag 1 september 2016

Vrije dagen van het eerste trimester:

Maandag 3 oktober 2016 ( lokale verlofdag )
Woensdag 12 oktober 2016 (pedagogische studiedag)
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 06 november 2016
Vrijdag 11 november 2016 ( wapenstilstand )

Kerstvakantie:

Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 08 januari 2017

Vrije dagen van het tweede trimester:

Woensdag 18 januari 2017 ( pedagogische studiedag )
Vrijdag 27 januari 2017 ( lokale verlofdag )
Woensdag 15 februari 2017 ( pedagogische studiedag )
Krokusvakantie: van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 05 maart 2017

Paasvakantie:

Van maandag 03 april 2017 tot en met zondag 16 april 2017
Paasmaandag 17 april 2017

Vrije dagen van het derde trimester:

Maandag 1 mei 2017
Woensdag 3 mei 2017 (pedagogische studiedag)
Donderdag 25 mei 2017 (O.-H.-Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 2017 (brugdag)
Maandag 05 juni 2017 (Pinkstermaandag)

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 01 juli 2017.