Hoi allemaal!

Mijn naam is Dylan. Ik ben de fiere voorzitter van de leerlingenraad. Uit elke klas, van het derde tot het zesde leerjaar, hebben alle kinderen twee vertegenwoordigers mogen kiezen. Ik verwacht van de leerlingenraad dat we samen met de leerkrachten onze school maken. Hoe?  Eenmaal per maand komen we samen met een afvaardiging van de juffen/meesters en/of de directie. We bespreken dan allerhande zaken die we graag veranderd zien of organiseren acties voor iedereen. In de Beerring hebben alle kinderen een stem en wij vertegenwoordigen hen.  De leerlingen zijn het toch die persoonlijk ervaren wat er gebeurt op school, niet?

Voor dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:

- Derde leerjaar: Dean Poelmans (3A) en Arno Van der Plaetsen (3A)
- Vierde leerjaar: Hannelore Poulin (4A) en Mathis Vanlook (4C) 
- Vijfde leerjaar: Emma De Gauquier (5A) en Arda Cimen (5C)
- Zesde leerjaar: Tibo Serwy (6C) en Alp Güliner (6A) 

- leerkrachten: juf Helga, juf Griet, juf Jessica en juf Stefanie

Doei!
Dylan Goris