Allerbeste ouders en kinderen,
Dag iedereen,

Mijn naam is Jos en ben de voorzitter van het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan je vergelijken met de raad van bestuur in een bedrijf. De leden van het schoolbestuur zijn er verantwoordelijk voor dat de school goed draait. Om deze taak te vervullen werven zij directies en leraren aan. Het schoolbestuur ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het ministerie van onderwijs. Deze gelden worden gebruikt om allerlei schoolse behoeften aan te kopen en voor het onderhoud en vernieuwing van de gebouwen en installaties. Het schoolbestuur werkt ook voor onze school een pedagogisch project uit, een visie van waaruit het onderwijs wordt gegeven. Ons schoolbestuur komt maandelijks op vrijwillige basis samen om de organisatie van onze school te bespreken en is als volgt samengesteld:

Voorzitter   Jos Vanderstraeten
Secretaris   Paul Melotte
Leden          Bert Cox
    Greet Biermans
    Katleen Lemmens
    René Gielen

Vriendelijke groeten,
Jos Vanderstraeten