Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Donderdag 1 september 2022

Vrije dagen van het eerste trimester:

Vrijdag 30 september 2022 (lokale verlofdag)

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022

Woensdag 12 oktober 2022 (pedagogische studiedag) 

Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)

Woensdag 7 december 2022 (pedagogische studiedag) 

Kerstvakantie:

Van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Vrije dagen van het tweede trimester:

Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023

Vrijdag 17 maart 2023 (lokale verlofdag)

Paasvakantie:

Van maandag 3 april 2023 tot en met maandag 16 april 2023

Vrije dagen van het derde trimester:

Maandag 01 mei 2023 (Dag van de Arbeid) 

Woensdag 10 mei 2023 (pedagogische studiedag)

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)

Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 30 juni 2023