Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Maandag 2 september 2019

Vrije dagen van het eerste trimester:

Maandag 30 september 2019 (lokale verlofdag)

Woensdag 9 oktober 2019 (pedagogische studiedag)

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019

Woensdag 4 december 2019 (pedagogische studiedag)

Kerstvakantie:

Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Vrije dagen van het tweede trimester:

Vrijdag 31 januari 2020 (lokale verlofdag)

Woensdag 12 februari 2020 (pedagogische studiedag)

Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020

Paasvakantie:

Van maandag 6 april 2020 tot en met maandag 19 april 2020

Vrije dagen van het derde trimester:

Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de arbeid)

Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020 (brugdag)

Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)

De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020