Hoi allemaal!

Mijn naam is Hannelore. Ik ben de fiere voorzitter van de leerlingenraad. Uit elke klas, van het derde tot het zesde leerjaar, hebben alle kinderen twee vertegenwoordigers mogen kiezen. Ik verwacht van de leerlingenraad dat we samen met de leerkrachten onze school maken. Hoe?  Eenmaal per maand komen we samen met een afvaardiging van de juffen/meesters en/of de directie. We bespreken dan allerhande zaken die we graag veranderd zien of organiseren acties voor iedereen. In de Beerring hebben alle kinderen een stem en wij vertegenwoordigen hen.  De leerlingen zijn het toch die persoonlijk ervaren wat er gebeurt op school, niet?

Voor dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:

- Derde leerjaar: Lotte Das (3A) en Joppe Bartolomivis (3C)
- Vierde leerjaar: Yoran Wilms (4B) en Ferre Claes (4B) 
- Vijfde leerjaar: Zeno Clauw (5A) en Cenik Onur (5B)
- Zesde leerjaar: Mathis Vanlook (6B) en Hannelore Poulin (6A)

Hannelore Poulin (5A) zetelt in de kindergemeenteraad van Beringen

- leerkrachten: juf Petra, juf Ingrid en juf Sylvie

Doei!
Hannelore Poulin