Welkom bij Vrije Basisschool De Beerring

Inschrijvingen van nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen
Wil je graag kennismaken met onze school, dan ben je steeds welkom na een telefonische afspraak (011 42 27 86).
We leiden je dan persoonlijk rond doorheen onze school en lichten je graag in over onze schoolwerking.

Nieuwe foto's nieuwbouw De Beerring op scholencampus:
klik hier (foto's)   -   klik hier (filmpje)

De Beerring

Onze kleinschalige buurtschool in het groen waar de kleuters stap voor stap, samen met de ouders, op weggaan naar een mooie toekomst.

Al spelend en ontdekkend worden hier de eerste stappen gezet in de groei naar zelfstandigheid.

In onze lagere school wordt al ontdekkend en lerend de juiste basis gelegd voor een goede start van de verdere schoolloopbaan.

Klik hier om onze nieuwsbrief te downloaden (PDF).

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleidingvastlegt. Meer info? Klik hier

Eerstvolgende activiteiten

WEEK VAN DE SINT

Sinterklaas

Voor onze kinderen bestaat de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. Deze service wordt niet door de school zelf georganiseerd, maar door de Petteflet. Meer info? Klik hier