Hoi allemaal!

Wij zijn de fiere leerlingen die zetelen in de leerlingenraad. Uit elke klas, van het derde tot het zesde leerjaar, hebben alle kinderen twee vertegenwoordigers mogen kiezen. Van de leerlingenraad wordt verwacht dat ze samen met de leerkrachten onze school maken. Hoe?  Eenmaal per maand komen we samen met een afvaardiging van de juffen/meesters en/of de directie. We bespreken dan allerhande zaken die we graag veranderd zien of organiseren acties voor iedereen. In de Beerring hebben alle kinderen een stem en wij vertegenwoordigen hen.  De leerlingen zijn het toch die persoonlijk ervaren wat er gebeurt op school, niet?

Vorig schooljaar bestond  de leerlingenraad uit:

- Derde leerjaar: Novia D'Amires en Unal Ada
- Vierde leerjaar: Lotte Das en Joppe Bartolomivis 
- Vijfde leerjaar: Yoran Wilms en Ferre Claes
- Zesde leerjaar: Zeno Clauw en Cenik Onur

Yoran Wilms zetelt in de kindergemeenteraad van Beringen

In de loop van oktober vinden de verkiezingen plaats voor de leerlingenraad van het schooljaar 2021-2022

- leerkrachten: juf Petra, juf Ingrid en juf Valérie

Doei!
de leerlingenraad :-)