Hoi allemaal!

Wij zijn de fiere leerlingen die zetelen in de leerlingenraad. Uit elke klas, van het derde tot het zesde leerjaar, hebben alle kinderen twee vertegenwoordigers mogen kiezen. Van de leerlingenraad wordt verwacht dat ze samen met de leerkrachten onze school maken. Hoe?  Eenmaal per maand komen we samen met een afvaardiging van de juffen/meesters en/of de directie. We bespreken dan allerhande zaken die we graag veranderd zien of organiseren acties voor iedereen. In de Beerring hebben alle kinderen een stem en wij vertegenwoordigen hen.  De leerlingen zijn het toch die persoonlijk ervaren wat er gebeurt op school, niet? Vanaf oktober ga je meer horen van ons :-)

In de kindergemeenteraad van Beringen vaardigen we elk jaar een gekozen leerling af. Ook hier hoor je in de loop van het schooljaar meer over.

In oktober vinden de verkiezingen plaats voor de leerlingenraad van het schooljaar 2022-2023

De leerkrachten juf Petra, juf Ingrid en juf Emmie begeleiden ons en nemen de vergaderingen steeds waar.

Doei!
de leerlingenraad :-)