Beste ouders,

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en opvoeding van uw kind voor onze school kiest. De Beerring wil voor uw kind een school zijn waarin het, stapsgewijs en vanuit zijn eigen ik, zich kan ontplooien om samen met anderen kennis op te doen en kennis kan maken met de voor hem liggende wereld. Het schoolteam zal zijn best doen om hiervoor de nodige kansen te bieden.  

Hopend op een wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedings werk, thuis en in de school, danken wij u nu reeds voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

Download hier de PDF