Allerbeste ouders en kinderen,
Dag iedereen,

Mijn naam is Jos en ben lid van het bestuurscomité. Ons school maakt deel uit van de scholengemeenschap Pit. Het bestuurscomité kan je vergelijken met de raad van bestuur in een bedrijf. De leden van het schoolbestuur zijn er verantwoordelijk voor dat de school goed draait. Om deze taak te vervullen werven zij directies en leraren aan. Het bestuurscomité ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het ministerie van onderwijs. Deze gelden worden gebruikt om allerlei schoolse behoeften aan te kopen en voor het onderhoud en vernieuwing van de gebouwen en installaties. Het bestuurscomité werkt ook voor onze school een pedagogisch project uit, een visie van waaruit het onderwijs wordt gegeven. Ons bestuurscomité komt regelmatig op vrijwillige basis samen om de organisatie van onze school te bespreken en is als volgt samengesteld:

Voorzitter        Luc Vangenechten
Secretaris   Paul Melotte
    Bert Cox
    Jos Vanderstraeten
    Bert Minten
    Dausy Roel
    René Gielen
    Carine Reynders
    Erwin Put

 

 
   

Vriendelijke groeten,
Jos Vanderstraeten