Leren zelfstandig plannen is een belangrijk onderdeel in het groeiproces van de kinderen. Huistaken maken is een stap in het 'leren leren'. We begeleiden hen op deze manier om verantwoordelijkheid op te nemen. Door opgelegde opdrachten werken we aan een goede leer- en werkhouding, ieder op zijn niveau uiteraard. Daarnaast zijn naschoolse taken een kans voor de ouders om te weten waar hun kind mee bezig is in de klas.