MISSIE

Onze school is gericht op de totale ontwikkeling van alles wat jouw kind nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen. Uiteraard is het welbevinden op school het hoofddoel waar onze leerkrachten elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven.

 

VISIE

      WE STIMULEREN JE OM TE ZIJN WIE JE BENT

We laten je kind ontwikkelen in zijn totaliteit.

- Je kind leert op een warme wijze in relatie treden met zichzelf: uitdrukken wat het voelt en wil, richting geven aan zijn/haar leven.

- Je kind krijgt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen: kritisch, zelfstandig, creatief en onderzoekend.

- Je kind leert motorisch en zintuiglijke vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te leven.

- Je kind groeit op iin een multiculturele wereld waar het respectvol leert omgaan met iedereen.

- Je kind leert samen spelen, werken, leren en omgaan met moeilijke situaties.

 

KWALITEITSONDERWIJS STAAT VOOROP

Graag leren is belangrijk, want je doet het levenslang. Daarom zijn we kritisch voor de leerstof die we aanbieden. Die moet de moeite waard zijn en aansluiten bij wat jouw kind in het verdere leren en leven nodig heeft. We zetten in op zeven ontwikkelvelden:

- Media: zelfredzaam en kritisch omgaan met de evoluerende maatschappij.

- Muzisch: kansen tot uitdrukken in beeld, muziek, dans en drama.

- Talen: verschillende talen doelgericht inzetten bij spelen, leren en leven

- Wiskunde: bedenken hoe wiskunde kan gebruikt worden om een probleem aan te pakken.

- Godsdienst: vanuit de katholieke geloofstraditie leren opstaan voor de diepere dimensie van het leven en leren het omgaan met andere levensbeschouwingen.

- Wereld: onderzoeken van de omgeving en inzicht verwerven in de wereld.

- Bewegend leren en lerend bewegen.

 

                            WE GAAN SAMEN AAN DE SLAG MET JOUW KIND

Wij werken op verschillende manieren met jouw kind. De ene keer leiden we sterk, soms wordt er zelfstandig gewerkt, een andere keer werken we op niveau (differentiëren) of doen we het samen. Op die manier komt jouw kind tot actief onderzoeken, beleven, spelen en leren. Dit gebeurt met het grootste respect voor ieders talent. We omringen jouw kind met de grootste zorg zodat het ten volle kan ontwikkelen. We evalueren regelmatig de ontwikkeling van je kind en gaan hierover met jou in gesprek.

We rekenen op een fijne samenwerking met jou. Je bent altijd welkom in onze school. Door naar elkaar te luisteren komen we tot nog beter onderwijs.